ALUCOBOND® ALUCORE®

Warunik korzystania

Informacje prawne dotyczące warunków korzystania z oferty internetowej 3A Composites GmbH

Korzystanie z tej oferty podlega wymienionym niżej przepisom, które akceptujesz przez skorzystanie z dostępu do tych stron WWW.

Prawo autorskie


Celem niniejszych stron internetowych jest informowanie o 3A Composites GmbH i jej produktach. Teksty, obrazy, grafiki i opracowanie graficzne tych stron są objęte ochroną praw autorskich.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie zmian do zawartości tych stron w celach komercyjnych jest wyraźnie zabronione. Pobieranie i drukowanie tekstów, obrazów i elementów graficznych jest dozwolone tylko do użytku osobistego, prywatnego a nie do celów komercyjnych. Powielanie treści wszelkiego rodzaju publikacji jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu pisemnej zgody 3A Composites GmbH.

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej za informacje


Treść niniejszych stron internetowych służy tylko ogólnym celom informacyjnym. Informacje zostały starannie zbadane i sprawdzone. Mimo to nie można całkowicie wykluczyć błędów i niedokładności. Dlatego 3A Composites GmbH nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód materialnych lub niematerialnych związanych z prawidłowością, kompletnością i aktualnością jej stron internetowych, powstałych wskutek wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji udostępnionych w ramach niniejszej oferty internetowej.

3A Composites GmbH behält zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmieniania, uzupełniania lub kasowania części stron lub całej prezentacji internetowej bez uprzedzenia albo czasowego lub definitywnego zaprzestania ich publikacji.


Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej za linki

Treści zawarte na należących do innych podmiotów stronach internetowych, do których bezpośrednie lub pośrednie linki są zamieszczone w ich ofercie internetowej są starannie kontrolowane. Linki są wstawiane tylko po sprawdzeniu, że odpowiednie strony w momencie wstawiania linku nie zawierają nielegalnych treści. Za treść tych stron, ich ewentualne zmiany oraz ustawienia stron, do których prowadzą linki, odpowiadają wyłącznie ich operatorzy. Dlatego 3A Composites GmbH nie może ponosić odpowiedzialności cywilnej za treści tych stron. Za szkody wynikłe ze skorzystania ze stron należących do innych podmiotów, odpowiada wyłącznie właściciel strony, do której odsyła link.

Dane kontaktowe

Wykorzystywanie opublikowanych tu danych kontaktowych do przesyłania informacji innych niż handlowe, na które nie wyrażono wyraźnej zgody, jest zabronione. W przypadku nieprzestrzegania tego zakazu przysługuje nam prawo podjęcia środków prawnych przeciwko nadawcom tak zwanych spamów.