ALUCOBOND® ALUCORE®

ALUCOBOND® A2

ALUCOBOND® A2 to niepalna aluminiowa płyta kompozytowa do zastosowań w architekturze, która spełnia wszystkie najważniejsze na świecie standardy. Mineralny rdzeń ALUCOBOND® A2 spełnia bardzo restrykcyjne wymogi ochrony przeciwpożarowej, dzięki czemu płyta ta ma szerokie zastosowanie w projektowaniu budynków. Tak jak wszystkie produkty z rodziny ALUCOBOND®, płyta ALUCOBOND® A2 jest łatwa w obróbce, wysokoudarowa, odporna na złamanie, czynniki atmosferyczne i przede wszystkim niepalna.

ALUCOBOND® A2

Realizacje z ALUCOBOND® A2

Bodenseeforum (DE)

Business center Schlieren (CH)

FAM Magdeburg (DE)

Właściwości produktu

Płyty ALUCOBOND® A2 w porównaniu z pełnymi płytami aluminiowymi
Wymagana grubość i odpowiednie masy przy jednakowej wytrzymałości na zginanie

ALUCOBOND® A2 Aluminium
Wytrzymałość na zginanie (E·I) Wskaźnik przekroju przy zginaniu (W) Grubość Masa Grubość Masa
1250 kN cm²/m 1,25 cm³/m 3 mm 5,9 kg/m² 2,7 mm 7,3 kg/m²
2400 kN cm²/m 1,75 cm³/m 4 mm 7,6 kg/m² 3,3 mm 8,9 kg/m²

Katalog produktów

ALUCOBOND® A2
Grubość: 3/4mm

Szerokość [mm] 1000 1250 1500 1575 1650
Długość [mm] 2000-6800 2000-6800 2000-6800 2000-6800 2000-6800
Kolory jednolite * * *
Kolory metaliczne * * *
Spectra & sparkling *
Anodized Look * * *
NaturAL* * *
ALUCOBOND® legno – premium wood * *
Vintage * *
Façade design – individual décor * *
Rocca * *
Nielakierowany * *

*Na zapytanie

* Wyjątek: ALUCOBOND®naturAL Powłoka lustrzana jest tylko dostępna w ALUCOBOND® PLUS (Szerokość 1250 mm).


Tolerancje wymiarowe

Technologicznie możliwe jest na krawędziach produkcyjnych boczne przesunięcie blach wierzchnich do maks. 2 mm.
Grubość: ± 0,2 mm (nielakierowane | lakierowane piecowo | anodowane)
Szerokość: - 0 / + 4 mm
Długości: 2000 - 4000 mm; - 0 / + 6 mm
Długości: 4001 - 6800 mm; - 0 / + 10 mm

Kolory i powierzchnie

Inne kolory i powierzchnie dostępne są na zapytanie.
Podlegają minimalnej ilości dostaw.

Dane techniczne

Grubość Norma Jednostka 3 mm 4 mm
Grubość blachy wierzchniej [mm] 0,5
Masa [kg/m²] 5,9 7,6
Szerokości produkcyjne [mm] 1250 / 1500
Parametry technologiczne
Wskaźnik przekroju przy zginaniu W DIN 53293 [cm³/m] 1,25 1,75
Wytrzymałość na zginanie E·J DIN 53293 [kNcm²/m] 1250 2400
Stop /
stan blach wierzchnich
EN 573-3
EN 515
EN AW 5005A (AIMg1)
H22 / H42
Moduł elastyczności EN 1999 1-1 [N/mm²] 70'000
Wytrzymałość na rozciąganie blach wierzchnich EN 485-2 [N/mm²] Rm ≥ 130
Granica plastyczności fizyczna (granica 0,2) EN 485-2 [N/mm²] Rp0,2 ≥ 90
Granica wytrzymałości na rozrywanie EN 485-2 [%] A50 ≥ 5
Współczynnik wydłużenia liniowego EN 1999 1-1 2,4 mm/m przy różnicy temperatur 100 K
Rdzeń
Wypełniacze mineralne ze spoiwami polimerowymi
Powierzchnia
Powłoka lakiernicza High-grade polymer coating system applied in coil coating
Właściwości akustyczne
Współczynnik pochłaniania dźwięku αs ISO 354 0,05
Szacunkowy współczynnik izolacyjności akustycznej Rw ISO 717-1 [dB] 27 27
Współczynnik strat d EN ISO 6721
zakres częstotliwości 100-3200 Hz
0,004 0,005
Właściwości cieplne
Opór przewodzenia ciepła R DIN 52612 [m²K/W] 0,002 0,002
Przewodność cieplna λ DIN 52612 [W/mK] 1,99 1,77
Współczynnik przenikania ciepła U DIN 52612 [W/m²K] 5,83 5,80
Wytrzymałość temperaturowa [ºC] -50 do +80


Obciążenia wiatrem i wymiary płyt

Pomiar systemów elewacyjnych ALUCOBOND® reguluje ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego (niem. Allgemeine bauliche Zulassung) nr Z-10.3-774. Te i inne dokumenty, np. tabele obciążeń i pomoce pomiarowe oraz inne różne przykłady konstrukcji dostępne są w zakładce Więcej informacji technicznych.

Charakterystyka pożarowa

Kraj Podstawa badania ... Klasyfikacja
EU EN 13501-1 Klasa A2-s1, d0
Niemcy EN 1187 (method 1) /
DIN 4102-7
Spełnia wymagania
Wielka Brytania
Anglia /
Walia /
BR 135 Spełnia wymagania of LUL
Szwajcaria VKF RF1
Polska EN 13501-1 Klasa A2-s1, d0
Rosja GOST 30244-94
GOST 30402-95
GOST 12.1.044-89
GOST 12.1.044-89
G1 (palność)
W1 (zapalność)
D1 (emisja dymu)
T1 (toksyczności)
Australia AS ISO 9705

AS 1530.3 IndicesEN 13501-1
Group 1 material
SMOGRA 0.630 m2 / s2
0 (zapalność)
0 (rozprzestrzenianie ognia)
0 (wzrost temperatury)
0-1 (emisja dymu)
A2-s1, d0

Kraj Główna próba ogniowa
Klasyfikacja
Austria ÖNORM B 3800-5 Spełnia wymagania
Francja Lepir 2 Spełnia wymagania
Węgry MSZ 14800-6 Spełnia wymagania
Wielka Brytania BS 8414 part 1 & 2 Spełnia wymagania
Polska Zgodnie z wytycznymi ITB Spełnia wymagania
Rosja GOST 31251 Spełnia wymagania

Do pobrania