ALUCOBOND® ALUCORE®

Ochrona przeciwpożarowa

Przepisy ochrony przeciwpożarowej dotyczące powłoki budynku mogą się bardzo różnić w zależności od kraju. Wszystkie jednak mają ten sam cel: ochrona ludzi, którzy w budynkach tych przebywają. Aby ją zapewnić, trzeba opracować całą koncepcję systemu elewacji. Nie tylko poszczególne materiały budowlane muszą być bezpieczne, lecz również cała konstrukcja: konstrukcja ścian, izolacja, konstrukcja nośna, materiał elewacji, wymiarowanie, projektowanie, technika łączenia itp. – wszystkie komponenty i parametry wpływają na reakcję budynku na ogień.

Nasze aluminiowe płyty kompozytowe oferują różne rozwiązania do budynków modernizowanych i nowych – by chronić je przed pożarem. Nasz materiał elewacyjny ALUCOBOND® jest przebadany zgodnie z normą EN 13501.1 „Reaction to fire”. W badaniu tym sprawdza się właściwości użytkowe i bezpieczeństwo produktu pod kątem jego instalacji jako systemu.

Dlatego rekomendujemy elewację wentylowaną niezapalną ALUCOBOND® PLUS (klasy EN B-s1, d0) lub niepalną ALUCOBOND® A2 (klasy EN A2-s1, d0) w połączeniu z izolacją mineralną niepalną. W przypadku tego połączenia nie dochodzi do rozprzestrzeniania się płomieni ani krytycznego wzrostu temperatury. Jego właściwości przekraczają nawet wymogi określone w klasyfikacji BR135. Potwierdziły to cztery testy dużego pożaru BS8414 instytutu BRE przeprowadzone pod koniec 2016 i na początku 2017 roku.

Ponadto współpracujemy z władzami krajowymi i na poziomie europejskim na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej budynków.

Zapewniamy także kompleksową ofertę szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej elewacji. W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

Mamy świadomość złożoności zadań architektów i inżynierów w projektowaniu całego systemu elewacji. Nasi doświadczeni technicy z przyjemnością służą profesjonalnym wsparciem.

dalsze informacje