ALUCOBOND® ALUCORE®

Sürdürülebilirlik

Schweiter Technologies'de Sürdürülebilirlik

Schweiter Technologies, 3A Composites iş birimi sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaktadır. Şirketimiz bu sayede bütünsel bir sürdürülebilirlik stratejisi amaçlamaktadır. Daha fazla bilgi

At 3A Composites, we are continuously looking for ways to reduce our environmental impact – so you can focus on your business priorities without compromising sustainability. The ever-increasing demand for resources means it is crucial that we find ways to reduce waste and reuse what is already available. That is why sustainability is a key priority in our new corporate strategy:

Vision

As a team we create and offer products and functional solutions which make the world safer, more beautiful and more sustainable.

Mission

We develop, produce and promote high quality polymer sheets, light-weight paper boards and aluminium composite materials. By 2035, the manufacture of our products will be carbon neutral, 100% recyclable and will provide solutions with a minimal environmental footprint.

In agreement with our management, we have defined four fields of action to bring our mission to life.

Fields of action

Reducing our carbon footprint

Achieving carbon neutrality is an incredibly ambitious goal. This means that we are continuously working to reduce emissions in all areas of our business activities as well as along our value chain.

Developing sustainable & innovative products

At 3A Composites, our special focus has always been on “research & development”. Our engineers are passionate about making existing products better or creating new products that offer our customers greater benefits in terms of quality, functionality, processing, environmental impact and life cycle.

Advancing circular economy

In terms of sustainability, one of the most important aspects is contributing to environmental protection by saving valuable raw materials and avoiding waste. In addition to pre-consumer recycling, which is practiced in our sites, we want to enable options for recycling the panels after they have been in use.

Forstering profitable growth with customers and employees

Our focus is firmly on our customers and their needs. In the process of working towards the best possible products and first rate solutions for their applications, we are able to innovate and break new ground together. The great dedication and passion which our employees invest in their work form the basis of this success.

Çevresel Ürün Beyanı (EPD)

ALUCOBOND®, uluslararası ISO standartlarına uygun bir çevresel ürün beyanına (EPD) sahiptir. Bu sırada, “ekolojik ayak izi”, bağımsız bir üçüncü taraf tarafından kontrol edilir. EPD, örn. enerji tüketimi, oluşan sera gazı (CO2) veya su tüketimi gibi ürünün çevre üzerindeki etkisi ve çevresel etkileri hakkında bilgi verir. Doküman, binaların sürdürülebilirlik sertifikasyonunda kanıt olarak kullanılır.

ALUCOBOND® kompozit panellerin EPD’sini buradan indirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Bir binanın sürdürülebilirliğini değerlendirmek içini kullanılan yapı ürünleri hakkında kapsamlı bilgilere ihtiyaç duyulur. Mimarlara ve uzman planlamacılara bu bilgileri anlaşılır bir formatta sunmak için çevresel ürün beyanları (İng. Environmental Product Declarations – EPDs) geliştirilmiştir.

Bu beyanlar, bina seviyesinde ekolojik bir değerlendirme için, örneğin eko bilançonun sonuçları gibi tüm önemli verileri sağlar. Ayrıca, örneğin kullanım aşamasında uçucu organik bileşiklerin (Volatile Organic Compounds – VOC) salınması ve sürdürülebilirlik ve değerlendirme becerisi gibi kullanımla ilgili başka faydalı bilgiler içerirler.

Çevresel ürün beyanları, binaların sürdürülebilirlik sertifikasyonunda kanıt olarak kullanılır. Günümüzde, bütünsel değerlendirme yöntemi sayesinde, bir binayı sürdürülebilir kalitesi açısından analiz etmek mümkündür.

Eko bilançolar
Bir eko bilanço, hangi çevre etkilerinin bir binanın üretimi, kullanımı ve yıkılmasından kaynaklandığını gösterir. Hesaplama kapsamında, örneğin kullanılan yapı malzemelerini üretmek ve binayı tahmini kullanım süresi boyunca işletmek için ne kadar enerjinin gerekli olduğu belirlenir. Eko bilançonun sonuçları, diğerlerinin yanı sıra çevresel ürün beyanlarında yayınlanır. Üreticiye özel EPD’ler mevcut değilse, ökobau.dat veritabanı, bir bina eko bilançosunun temeli olarak işlev görür. Bu veritabanı, birçok yapı ürünü için ortalama eko bilanço verilerini içerir.

Avrupa Alüminyum Birliği, artan talepler göz önüne alındığında, alüminyum yapı ürünleri için uluslararası ISO standartlarına uygun çevresel ürün beyanlarının (EPD’ler) geliştirilmesine karar vermiştir. EPD, piyasalar hakkında kapsamlı ve şeffaf bilgi tabanı olarak kabul edilir. Diğer işlevlerinin yanı sıra, bina sertifikasyonu için veri tabanı olarak işlev görür (örn. DGNB Sertifikası gibi). Değerlendirme, ürünün tüm kullanım ömrünü kapsar, yani çok sayıda ekolojik veri işlenir ve uluslararası alanda kabul edilen bir formatta gösterilir. Bu sırada diğerlerinin yanı sıra, “Birincil enerjinin kullanımı” , “Su tüketimi”, “Sera gazı emisyonları”, vb. hakkında, örn. uluslararası alanda sık kullanılan CO2'ye eşdeğer birimlerdeki göstergelerden oluşan bir setle birlikte görüntülenen ayrıntılı bilgiler verilir. Ek olarak değerlendirme, bağımsız bir üçüncü şahıs tarafından kontrol edilir.

ECO-Platform

ECO-Platform’un hedefi, yapı ürünleriyle ilgili doğrulanmış ekolojik bilgilerin özellikle EPD’ler (çevresel ürün beyanları) formatında geliştirilmesidir. Özel ECO-Platform EPD’lerinin sağladığı katma değer, platformları Avrupa'daki tüm pazarlarda ve diğer pazarlarda kullanma olanağıdır.

ECO-Platform EPD’leri, örn. HQE/INIES (Fransa),  IBU (Almanya) Veya BRE Global (Büyük Britanya) gibi Avrupa’nın en büyük program operatörleri tarafından desteklenmektedir. Bu sayede, kalitesinin uluslararası anlamda kabul görmesi garanti edilir.

Çevresel ürün beyanları, yapı ürünleriyle ilgili ekolojik bilgiler için güvenilir kaynaklar olarak kendilerini kanıtlamıştır. ECO-Platform’un EPD’leri, ihtiyaç duyulan bilgileri, standart kurallara uyan standartlaştırılmış bir formda sunmaktadır.

Kompozit panellere yönelik ECO-Platform EPD’sini buradan indirebilirsiniz.

Geri dönüştürme ve VOC Sınıflandırması

ALUCOBOND® tamamen geri dönüştürülebilir, yani hammaddeler ve alüminyum koruma sacları malzeme döngüsüne geri gönderilir ve yeni malzemelerin üretiminde kullanılır. Malzemeyi ayırmak için örneğin bıçaklı frezelerle malzeme küçük parçalara ayrılabilir ve ardından sınıflandırılabilir.

Ekonomi için geri dönüşüm açısından en önemli özendirici unsuru sunan, alüminyumun yüksek maddi değeridir. Alüminyum, özelliklerini kaybetmeden sınırsız şekilde geri dönüştürülebilir. Hurdanın eritilmesi için, birincil üretimde gereken enerjinin sadece yaklaşık beşte biri kadar enerjiye ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla, geri dönüşümün çevre için faydası çok açıktır.

Sandviç konsepti sayesinde daha düşük enerji tüketimi

ALUCOBOND® üretiminde alüminyumun payı, tam çelik saca göre açıkça daha düşüktür. Bu sayede, aynı rijitlik değerinde bir metrekare üretmek için gereken enerji tüketimi bariz bir şekilde daha düşüktür.

Karbon emisyonları

ALUCOBOND®’un üretiminde, karbon emisyonlarımızı azaltmak için büyük çabalar sarf ettik. Uygulanan ilk girişimin hedefi, ALUCOBOND® PLUS ve ALUCOBOND® A2’nin hammaddeleri teslim edilirken karbon emisyonlarını asgariye indirmekti. Daha önce kamyon olan nakliye aracını tren olarak değiştirerek kamyonların kat ettiği mesafeden % 54 tasarruf edebildik, bu da ALUCOBOND® teslimatlarındaki karbon emisyonunun % 17 azaltılmasına karşılık geliyor.

Bobin kaplama

Avrupa Bobin Kaplama Birliği’nin (ECCA) bir üyesiyiz ve bobin kaplama standartları ve emisyon kontrolü konusunda lider konumundayız. Bobin kaplama işlemi sırasında tüm uçucu organik bileşiklerin (VOC’ler) % 99’ı yakalanır. Bu sayede, ALUCOBOND® kompozit panellerin bobin kaplaması ekolojik açıdan mutlak şekilde zararsızdır. VOC Sınıflandırması A+, bunu sertifikalandırır. Üretim prosesi, 2010/75/EU sayılı Direktif’in (Endüstriyel emisyonlar, IE Direktifi, 31. BImSchV’yi içerir) sıkı Avrupa ve Alman yönetmeliklerinin gerekliliklerini karşılar.

Fazlalık boya, proses sırasında geri kazanılır ve atık olarak yakılmaz ve makinelerin temizlenmesi için kullanılan tüm solventler toplanır ve geri dönüştürülür.

Daha fazla bilgi